เกี่ยวกับธนกฤตเข็มเจาะ

ธนกฤตเข็มเจาะ รับจ้างทำเสาเข็มเจาะ

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสาเข็มเจาะสามขา เสาเข็มเจาะระบบแห้ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 – 40 – 50 และ 60 เซนติเมตร

ซึ่งเป็นระบบที่มีแรงสั่นสะเทือนต่ำกระทบกระเทือนต่ออาคารบริเวณข้างเคียงไม่มากนักอีกทั้งยังใช้พื้นที่ ในการดำเนินการค่อนข้างน้อย สามารถใช้ได้กับฐานรากอาคารทุกประเภท ตั้งแต่อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก อาคารชุดพักอาศัย อพาร์ทเมนต์ โกดังสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรม ฐานรากนับเป็นโครงสร้างส่วนสำคัญของอาคาร เนื่องจากหากไม่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้แล้ว แม้โครงสร้างส่วนอื่น จะมีความแข็งแรงเพียงใด ก็อาจเกิดวิบัติหรือแตกร้าวได้ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่แก้ไข ซ่อมแซมได้ยากที่สุด ดังนั้นหน้าที่ของเรา คือ การสร้างรากฐานอาคารให้แข็งแรงได้มาตรฐานอย่างแท้จริง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3032238038

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ขอใบเสนอราคา) : ติดต่อ หจก. ธนกฤต เข็มเจาะ
โทร. 086-3181558, 02-736 7736
โทรสาร. 02-736 7735

 





เข็มเจาะ บอร์ไพล์
เข็มเจาะ ระบบแห้ง
เข็มเจาะ เข็มเจาะ
เสาเข็ม เข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ ภาคอีสาน
เสาเข็มเจาะ ภาคเหนือ
เสาเข็มเจาะ ภาคใต้
เสาเข็มเจาะ ภาคกลาง
เสาเข็มเจาะ กรุงเทพ
Dry Process
ทำเสาเข็มเจาะ
เข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ
เสาเข็ม
ตอกเสาเข็ม

เสาเข็ม เสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ ตอกเสาเข็ม ราคาเสาเข็ม เสาเข็มไอ การตอกเสาเข็ม รับทำเสาเข็ม ราคาตอกเสาเข็ม เสาเข็มเจาะระบบแห้ง เสาเข็มตอก ราคา เสาเข็ม เจาะ รับเสาเข็ม เจาะ เสาเข็ม จำหน่ายเสาเข็ม เสาเข็ม ตอกเสาเข็ม เข็ม เจาะแห้ง ตอกเสาเข็มเจาะ