เข้าหน้าเว็บ
ในหลวงของแผ่นดินเนื่องในวโรกาส ครบ ๘๕ พรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าดอทรีจิสในหลวงของแผ่นดินเนื่องในวโรกาส ครบ ๘๕ พรรษา